… o uređenju unutarnjih prostora


Poziv svim dizajnerima….

12. 11. 2009. admin

… interijera, produkt dizajnerima, arhitektima i inima da se prijave za intervju na portalu www.dizajn-interijera.com.

Cilj ove akcije je predstaviti i promovirati dizajnere i umjetnike sa područja interijera i produkt dizajna (usko vezanog sa interijerima), te zadržati informacije na jednom mjestu kako bi ih sadašnji i budući klijenti i investitori lakše pronašli.

Pravila su slijedeća: dizajner/ica, studio ili ekipa (ili pak nešto treće), koji se prijavi i koji bude odabran, će preko e-maila primiti pravilnik kojeg će morati ispuniti i vratiti na dotični e-mail. U pravilniku će biti sva objašnjenja, a za sve dodatne informacije, tu je DI ekipa.

Intervju će se objavljivati jednom tjedno, sastojat će se od općih informacija, 10 nasumičnih pitanja dizajneru/ici, studiju ili ekipi te od nekoliko slika odabranih radova.

Oni dizajneri/ce, koji neće biti odabrani dobiti će pismeno objašnjenje kriterija koje ne zadovoljavaju da bi ušli u izbor za predstavljanje. Iako naši kriteriji nisu visoki, moramo se, na neki način, na početku ograditi od možebitnih loših radova ili pak radova koji ne spadaju u ove kategorije (dizajn interijera, produkt dizajn…), a samim time ni u ove kriterije.

U obzir dolaze izvedeni radovi, koncepti, 3D vizualizacije (bilo kojom tehnikom), animacije ili bilo kakav drugi oblik predstavljanja rada. Što originalnije, tim bolje.

DI ekipa zadržava pravo na subjektivnu procjenu zbog gorespomenutih razloga.

Prijave se vrše na:

info@estetikheretik.com

sa naslovom – dizajn-interijera.intervju

i moraju sadržavati:

– ime i prezime dizajnera ili predstavnika studija (pravo),

– umjetničko ime, ime  studija ili ime pod kojim dizajner djeluje,

– kontakt podatke (adresa, brojeve telefona, faxa i mobitela, e-mail i web),

– kratki životopis, nagrade i slično,

– naslovnu sliku (an face, profil, logo ili štogod drugo),

– 10 slika odabranih radova širine 400 px

Nadamo se Vašim prijavama i budućoj suradnji!

Živjeli svi vi nama!

u kategoriji ostalo ima 0 komentara »

ostavi komentar

primijeti: administrator treba odobriti komentar.