… o uređenju unutarnjih prostora


Obiteljska kuća SGLight

05. 03. 2010. admin

Portugalski arhitekti iz studija Grau.Zero izveli su ovu obiteljsku kući u gradu Santo Tirso, pokraj Porta. Radi se o kući koja se sastoji od 2 međusobno spojena volumena. Načelno, to su jednaki volumeni, no u procesu stvaranja, svaki se od njih promjenio na svoj način, i iako su njihove promjene u međusobnoj zavisnosti, sad a oni izgledaju potpuno drugačije. Jedan volumen se ˝presavinuo˝ prema gore, dok je drugi presavijen na stranu.

Kut savijanja je 10°. Potonji volumen ima još jedan moment, a to je ˝rez˝ koji njegovu prednju stranu čini kosom i na taj se način pojačala njegova dinamika ,a samim time i dinamika cijele kuće. Ulaz je postavljen između volumena. Kuća je veoma interesantna, s time da joj jedini nedostatak predstavlja pomanjkanje otvora – prozora i dostupnost danjeg svijetla.

u kategoriji arhitektura ima 0 komentara »

ostavi komentar

primijeti: administrator treba odobriti komentar.